simple web templates

Iestādē darbojas 5 grupas, kuras apmeklē bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem, kopumā iestādi apmeklē 101 bērni.
Iestādē strādā radošs un atraktīvs kolektīvs, kas rotaļu veidā palīdz pirmsskolas vecuma bērniem apgūt lielās dzīves skolas gudrības. Kopīgās rotaļās izzinām dabu un apkārtējo pasauli, iepazīstamies ar grāmatu pasauli, attīstam valodu, iepazīstamies ar skaitļu pasauli, iepazīstamies ar latviešu tautas folkloru un tradīcijām. Bērnudārzā darbojas angļu valodas interešu izglītības pulciņš, ko vada skolotāja Lolita Dreiberga no svešvalodu mācību centra "Cita klasīte". 

Spārīte Engures PII

Zīļuks

1,5 - 3 gadi
Skolotājas:
Liene Škapare,
Silvija Raginska
Skolotāja palīgs:
Santa Dumbure,

Spārīte Engures PII

Taurenis

4 - 5 gadi
Skolotājas:
Līga Liestiņa,
Elīna Arzaņājeva
Skolotāju palīgs:
Dace Araka

Spārīte Engures PII

Zemene

3 - 4 gadi
Skolotājas:
Indra Ābele,
Dace Balode
Skolotāju palīgs:
Aelita Antiņa

Spārīte Engures PII

Bitīte

5 - 6  gadi
Skolotājas:
Dace Novika,
Agnese Kozlovska  
Skolotāju palīgs:
Lilija Lepere 

Spārīte Engures PII

Pūcīte 

6 - 7 gadi
Skolotājas:
Iveta Andersone,
Gila Trapāne
Skolotāju palīgs:
Renalda Mitrofanova

Kontakti: 

Tālrunis: +371 63161637
Mob. tālr.: +371 26565059
Fakss: +371 63161637
e-pasts:
sparite@tukums.lv
Mājas lapa:
www.enguressparites.lv

Adrese: 

Skolas iela 10,
Engure,
Engures pagasts,
Tukuma novads,
LV-3113

Svarīgi:

Visās Engures novada izglītības iestādēs pirmsskolas vecuma bērni 5 - 6 gadu vecumā, kā arī skolā 1. - 9. klases skolēni saņem brīvpusdienas.

Bankas rekvizīti:
Tukuma novada pašvaldība,
Engures pirmsskolas izglītības iestāde „SPĀRĪTE”
Reģ.Nr.: 90000050975
Banka: Swedbank, AS, kods: HABALV22
Bankas konts: LV17HABA0001402040731 

Drošības politika.">